Ναυτιλία Oil Mist Detectors Ρυθμιστές Στροφών Όργανα μέτρησης Πίεσης Όργανα μέτρησης Στάθμης Όργανα μέτρησης Ροής Μέτρηση Θερμοκρασίας Βαλβίδες Alarm Panels Στροφόμετρα για Turbocharger Καυστήρες weishaupt marine Σύστημα water in oil


   Όργανα παρακολούθησης νερού στο λάδι και το πετρέλαιοZelenTech ZT100 Water In Oil MonitorΤα όργανα ZelenTech ZT100 Water In Oil Monitor είναι σχεδιασμένα ώστε να μετράνε με ακρίβεια το ποσοστό του νερού στο λάδι σε κάθε εφαρμογή στο περιβάλλον του πλοίου.


Είναι κατάλληλα για μέτρηση του νερού σε κάθε είδους λιπαντικό και υδραυλικό λάδι και όπως επίσης και στο πετρέλαιο.


Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του νερού στο σύστημα έγχυσης καυσίμου, κάτι που πολύ χρήσιμο για την απόδοση της καύσης και τον έλεγχο των καυσαερίων  ΝΟΧ της μηχανής.


Εφαρμογές


 
Λιπαντικά και Υδραυλικά συστήματα


  • Λίπανση κύριων μηχανών

  • Λίπανση ηλεκτρογεννητριών

  • Λειτουργία διαχωριστή (separator)

  • Σύστημα του άξονα  της προπέλας

  • Υδραυλικά συστήματα

  • Συστήματα αποστράγγισης δεξαμενών

 


 Καύσιμα


  • Έλεγχος Ποιότητας του πετρελαίου

  • Σύστημα έγχυσης καυσίμου

  • Μείωση  καυσαερίων ΝΟΧ

  • Μείωση κατανάλωσης καυσίμου 


 


 
ZelenTech ZT100