Βιομηχανία Όργανα μέτρησης Πίεσης Όργανα μέτρησης Στάθμης Όργανα μέτρησης Ροής Όργανα  Θερμοκρασίας Θέρμανση & Κλιματισμός Ρυθμιστές Στροφών Ομαλοί Εκκινητές Αποκεντρωμένοι Ρυθμιστές Καταγραφικά Μετρήσεις & Έλεγχος Όργανα Βαθμονόμησης Σύστημα water cut

   Όργανα παρακολούθησης νερού στο λάδι και το πετρέλαιοZelenTech ZT100  Water Cut MonitorΤα όργανα ZelenTech ZT100 Water Cut Monitor  είναι κατάλληλα για τη μέτρηση της περιεκτικότητας του νερού σε όλα τα είδη του πετρελαίου (κυρίως του αργού).


Εφαρμογές   • Σε συστήματα αφυδάτωσης

  • Σε συστήματα αποθήκευσης

  • Σε αγωγούς μεταφοράς πετρελαίου


 


 


 ZelenTech ZT100