Ναυτιλία Oil Mist Detectors Ρυθμιστές Στροφών Όργανα μέτρησης Πίεσης Όργανα μέτρησης Στάθμης Όργανα μέτρησης Ροής Μέτρηση Θερμοκρασίας Βαλβίδες Alarm Panels Στροφόμετρα για Turbocharger Καυστήρες weishaupt marine Σύστημα water in oil

   

Alarm Panels  


  • Πίνακες ενδεικτικών οργάνων

  • Πίνακες από 3 μέχρι 24 LEDs

  • Τάσεις λειτουργίας : (12VAC/DC,24VAC/DC, 48VAC/DC)

                                     (130 VDC,220VAC, 380VAC)


  • Επαφές NO, NC

  • Πρωτόκολλα επικοινωνίας RS422,RS 485, Modbus RTU,Jbus

  • Κιβώτια σύνδεσης Alarm

  • Marine Approvals
A.M.I.