Ναυτιλία Oil Mist Detectors Ρυθμιστές Στροφών Όργανα μέτρησης Πίεσης Όργανα μέτρησης Στάθμης Όργανα μέτρησης Ροής Μέτρηση Θερμοκρασίας Βαλβίδες Alarm Panels Στροφόμετρα για Turbocharger Καυστήρες weishaupt marine Σύστημα water in oil

   Ηλεκτρονικοί Διακόπτες Ροής


weber captorHλεκτρονικοί Διακόπτες ροής 


Η αρχή λειτουργίας των διακοπτών ροής captor , βασίζεται στην Καλοριμετρική αρχή –Calorimetric Principle -   όπου  σύμφωνα με αυτή γίνεται η παρακολούθηση του βαθμού της ροής, υγρών ή αερίων,  μέσω της διασποράς της θερμικής ενέργειας του διερχόμενου υλικού . Οι αισθητήρες weber captor είναι μικρού μεγέθους, με μεγάλη ακρίβεια μέτρησης ,ανθεκτικοί και ιδιαίτερα αξιόπιστοι.


Κατάλληλοι :

 • Για υγρά
 • Για αέρια με μεγάλο εύρος μέτρησης μέχρι 30 m/s
 • Τοποθέτηση με εισαγωγή στο σωλήνα ή σε σειρά με αυτόν
 • Ξεχωριστή ρύθμιση του εύρους μέτρησης και του σημείου ρύθμισης –set point –
 • Αναλογική ένδειξη του βαθμού ροής και του σημείου ρύθμισης
 • Υψηλή ακρίβεια μέτρησης ακόμα και σε χαμηλές ταχύτητες ροής
 • Κατάλληλο για υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις
 • Κατάλληλο και για μικρής διαμέτρου σωλήνες παροχής
 • Υψηλής αντοχής βιομηχανικός σχεδιασμός με χρήση ανοξείδωτου ατσαλιού
 • Προστασία ΙΡ 67
 • Πρότυπος βιομηχανικός σύνδεσμος – σπείρωμα  M12x1-
 • Τροφοδοσία AC και DC
 • Αναλογική έξοδος  4-20 mA


Εφαρμογές: Συστήματα Ψύξης λαδιού, Συστήματα παροχής αέρα, νερού. 


 


 


 


 weber captor - Προιόντα

Μετρητές Ροής Ηλεκτρομαγνητικοί 


 • Για αγώγιμα υγρά

 • Για κλειστούς αγωγούς Φ 2 mm…2.000 mm

 • Δοσομέτρηση υγρών

 • Ακρίβεια ως 0,25%

 • Σήματα εξόδου  4-20 mA,HART, Profibus, Modbus, παλμοί και επαφές ρελέ

 • Θερμοκρασία λειτουργίας ως + 200 °C

 • Τύποι με πιστοποίηση για πόσιμο νερό

 • Αντιεκρηκτικοί μετρητές

 • Marine ApprovalsSiemens

Μετρητές ροής Mάζας


Corriolis flow measurement


 • Για υγρά και αέρια

 • Για κλειστούς αγωγούς Φ 1,5mm…150mm

 • Μέτρηση παροχής, πυκνότητας, θερμοκρασίας και ροής 2 συστατικών

 • Δοσομέτρηση υγρών

 • Ακρίβεια ως 0,1%

 • Σήματα εξόδου 4-20 mA,HART, Profibus, Modbus παλμοί και επαφές ρελέ

 • Πίεση λειτουργίας ως 400 bar

 • Θερμοκρασία λειτουργίας ως + 180 °C

 • Αντιεκρηκτικοί τύποι

 • Marine Approvals


 


Sensors        

 


Transmitters 

Siemens 
Mετρητές Ροής Πετρελαίου


 • Άμεση μέτρηση και  μέτρηση κατανάλωσης καυσίμου  

 • Θετικού εκτοπίσματος

 • Σύνδεση με σπείρωμα ή φλάντζα

 • Μέτρηση του ολικού και μερικού όγκου σε  m3,lt ,US gallons

 • Μέτρηση ροής ανά min ,hour

 • Μηχανικός ή ηλεκτρονικός μετρητής

 • Έξοδος ογκομετρικών παλμών , ροής , limit switch

 • Ονομαστική διάμετρος μέχρι DN 50

 • Συνεχής ροή Qn (l/h) μέχρι 20.000

 • Για καυστήρες μέχρι 200.000 kW

 • Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 180 °C

 • Μέγιστη πίεσης λειτουργίας 25 bar

 • Για heavy fuel oil, Diesel


Aqua Metro


Για πλοία 

  Άμεση Μέτρηση


  Μέτρηση κατανάλωσης καυσίμου


  Καυστήρες Ηeavy fuel oil