Ναυτιλία Oil Mist Detectors Ρυθμιστές Στροφών Όργανα μέτρησης Πίεσης Όργανα μέτρησης Στάθμης Όργανα μέτρησης Ροής Μέτρηση Θερμοκρασίας Βαλβίδες Alarm Panels Στροφόμετρα για Turbocharger Καυστήρες weishaupt marine Σύστημα water in oil

   

Διακόπτες Στάθμης


                Για υγρά και στερεά • Μαγνητικοί πλωτηροδιακόπτες

 • Δονητικοί

 • Χωρητικοί

 • Με υπερήχους

 • Με μικροκύματα

 • Τύποι για τον έλεγχο στάθμης διαχωρισμού υγρών

 • Πυκνότητα υλικού από 15g/l

 • Ιξώδες υγρού ως 10.000cPs

 • Πίεση λειτουργίας ως 315 bar

 • Θερμοκρασία λειτουργίας από - 270  ως + 400 °C

 • Σήματα εξόδου επαφές ρελέ ή ΡΝΡ ή πνευματικές

 • Αντιεκρηκτικοί τύποι

 • Marine Approvals     


        Οριζόντιος                          Κάθετος                  Ηλεκτρονικός 


TRIMOD BESTA
                                       

          Οριζόντιος                 Κάθετος                      VLS


Mobrey- Προιόντα

 Siemens
Μετρητές Στάθμης


Για υγρά και στερεά


 • Με υπέρηχους

 • Με υδροστατική πίεση

 • Χωρητικοί

 • Με μικροκύματα

 • Ηλεκτρομηχανικοί

 • Με εκτόπιση υγρού

 • Δείκτες στάθμης μαγνητικοί

 • Περιοχή μέτρησης ως 70 μέτρα για στερεά και 100 μέτρα για υγρά

 • Σήματα εξόδου  4-20 mA,HART, RS-485  και επαφές ρελέ

 • Θερμοκρασία λειτουργίας ως + 400 °C

 • Πίεση λειτουργίας ως 500 bar

 • Αντιεκρηκτικοί τύποι

 • Marine Approvals


                                                        

       Υδροστατικός               Υπερύχων                      Radar                  Mαγνητικός

                   Mobrey - Προιόντα Υπερήχων


Mobrey - Υδροστατικός


Mobrey - Ηλεκτρομηχανικά συστήματα

Siemens