Ναυτιλία Oil Mist Detectors Ρυθμιστές Στροφών Όργανα μέτρησης Πίεσης Όργανα μέτρησης Στάθμης Όργανα μέτρησης Ροής Μέτρηση Θερμοκρασίας Βαλβίδες Alarm Panels Στροφόμετρα για Turbocharger Καυστήρες weishaupt marine Σύστημα water in oil

   

Mετρητές Πίεσης


Για υγρά, αέρια και ατμό


 • Τύποι για μέτρηση απόλυτης σχετικής πίεσης, διαφορικής πίεσης, ροής και στάθμης 

 • Περιοχή μέτρησης από 0-12,5mbar ως 0-400bar.

 • Σήματα εξόδου 4-20 mA,HART, Profibus

 • Ακρίβεια ως 0,05%

 • Ρύθμιση PID

 • Θερμοκρασία λειτουργίας ως + 150 °C

 • Για στατική πίεση ως 520 bar

 • Αντιεκρηκτικοί τύποι

 • Marine approvals

  


 


MBS 33M

MBS 3100

MBS 3150 


 


MBS 5100

MBS 5150

EMP 2Διακόπτες Πίεσης


Για αέρα, λάδι, νερό


 • Βιομηχανικοί

 • Κλίμακα 0-400bar

 • Απλοί

 • Διπλοί (υψηλής / χαμηλής πίεσης)

 • Διαφορικοί

 • Προστασία : ΙΡ 30…67

 


 


 


RT

KPS

CAS


 MBC 5100

MBC 5180