Ναυτιλία Oil Mist Detectors Ρυθμιστές Στροφών Όργανα μέτρησης Πίεσης Όργανα μέτρησης Στάθμης Όργανα μέτρησης Ροής Μέτρηση Θερμοκρασίας Βαλβίδες Alarm Panels Στροφόμετρα για Turbocharger Καυστήρες weishaupt marine Σύστημα water in oil

   

Oil Mist DetectorsΓια πάνω από 35 χρόνια η SCHALLER Automation προσφέρει προστασία στις μεγάλες μηχανές Diesel και αερίου, από τις πιθανές εκρήξεις του στροφαλοθαλάμου μέσω του συστήματος  VISATRON Oil Mist Detection. 
Προιόντα


1) Σειρά Visatron VN 87


Υπάρχουν 3 παραλλαγές –επιλογές - του συστήματος

 

Το σύστημα  VN 115/87 λειτουργεί ως διακόπτης. Όταν ανιχνευθεί από το όργανο υψηλή συγκέντρωση  oil mist ικανή για να προκαλέσει έκρηξη στο στροφαλοθάλαμο δίνεται ένα σήμα συναγερμού και διακόπτει τη λειτουργία της μηχανής.

 

Το σύστημα VN 116/87 λειτουργεί όπως ακριβώς και το VN 115/87 αλλά υπάρχει επίσης και η δυνατότητα προσδιορισμού της πλευράς της μηχανής όπου παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση oil mist.

 

Το σύστημα VN 215/87 λειτουργεί όπως ακριβώς και τα δυο προηγούμενα αλλά υπάρχει η δυνατότητα προσδιορισμού του συγκεκριμένου θαλάμου της μηχανής όπου παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση oil mist.

 


VN 87 Series
2) Visatron VN 93 Series

 

Η σειρά Visatron VN 93 αποτελεί αναβαθμισμένη έκδοση της Visatron VN 87. Υπάρχει ο ίδιος λειτουργικός διαχωρισμός όπως και στη σειρά VN 87,

σε VN 115/93, VN 116/93 και VN 215/93, αλλά με τις επιπλέον επιλογές όπως μικρότερος χρόνος απόκρισης, επικοινωνία μέσω RS 485 για τη μεταφορά δεδομένων και οθόνη με ενδείξεις των μετρούμενων μεγεθών και καταστάσεων των συστημάτων.

 VN 93 Series
3)Μονάδα τηλεχειρισμού Unit ReCon DS 23 (για VN 93 &VN 87plus)

 

Η μονάδα ReCon DS 23 έχει σχεδιαστεί για να εγκαθίσταται στη σάλα ελέγχου της μηχανής, για τη συνεχή παρακολούθηση και τη συλλογή δεδομένων του συστήματος VISATRON.

 

Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης στη μονάδα ReCon DS23 μέχρι και  16  συστημάτων VISATRON Oil Mist Detection.

 

4)Ενδεικτικό όργανο Visatron Remote Indicator II

(για VN 87 & VN 87-plus,VN 93)


Το ενδεικτικό όργανο Visatron Remote Indicator II, επιτρέπει την ασφαλή παρακολούθηση της συγκέντρωσης του αέριου μείγματος oil mist από τη σάλα έλεγχου της μηχανής.

 

Με τη σύνδεσή του στα συστήματα VN93 ή VN87plus, είναι δυνατή η παρακολούθηση της σχετικής αδιαφάνειας του μείγματος oil mist όπως επίσης και η κατάσταση του συστήματος. Η επικοινωνία με το σύστημα γίνεται μέσω 2 καλωδίων RS485.

 

Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του οργάνου και με το σύστημα VN87, μόνο που σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατή μόνο η παρακολούθηση της σχετικής αδιαφάνειας του μείγματος oil mist και όχι  η κατάσταση του συστήματος.Schaller Automation