Αυτοματισμός PLC Σερβοκινητήρες Ηλεκτρομαγνητικές Βαλβίδες Ρελέ Μικροδιακόπτες

   

Ρελέ - Αυτόματοι Διακόπτες  • Βοηθητικοί

  • Ισχύος: ως 420 Α

  • Βοηθητικές Επαφές

  • Θερμικά

  • Πηνία : 12 V…440 VAC, 50/60 Hz 12V…220 VDC

  • ON delay / OFF delay
Danfoss