Αυτοματισμός PLC Σερβοκινητήρες Ηλεκτρομαγνητικές Βαλβίδες Ρελέ Μικροδιακόπτες

   

Σερβοκινητήρες - ΧρονοδιακόπτεςΜικροκινητήρες


 • Σύγχρονοι : 230/240 V, 250…600rpm

 • Βηματικοί: 24,48 β./περ., Φ 35…65mm

 • Ασύγχρονοι: 230 V, 1.800 …2.400 rpm

 • Με μειωτήρα 

 • Συνεχούς ρεύματος : 12/24/48 V, 2.040…8500rpm


Χρονοδιακόπτες • Ηλεκτρονικοί

 • Ράγας / Πίνακα

 • Ηλεκτρομηχανικοί

 • Τροφοδοσία : 12 V DC/AC, 24 V DC, 24-240 V AC

 • Κλίμακα :0,1sec …100 h

 • Έξοδος ρελέ

 • On delay / off delay

 • Λειτουργίες εξόδου : A,Ab,Ac,At,B,Bw,C,D or Di,H,Ht, K, L, Li,N, O, P,Q,T,W

Σερβοκινητήρες


ΧρονοδιακόπτεςCrouzet - Mικροκινητήρες


Crouzet - Χρονοδιακόπτες