Αυτοματισμός PLC Σερβοκινητήρες Ηλεκτρομαγνητικές Βαλβίδες Ρελέ Μικροδιακόπτες

   

PLC - Λογικοί Ελεγκτές  • 21 προγραμματιζόμενες λειτουργίες

 • Eίσοδοι : Ψηφιακές , αναλογικές ποτενσιομέτρου

 • Έξοδοι : Ρελέ, σταθερής κατάστασης (τρανζίστορς) PWM αναλογική έξοδο

 • Ποικιλία επιλογής εισόδων / εξόδων (μέχρι 52 Ι/Ο)

 • Λογικές πύλες : AND, OR, NAND, NOR, XOR, NOT. 

 • Μαθηματικές λειτουργίες : Πρόσθεση / αφαίρεση , Πολλαπλασιασμός / διαίρεση

 • Λειτουργίες SFC

 • Λειτουργία PID

 • Multiplexing

 • Επικοινωνία RS 232, Modbus, Modems

 • Up / down counters -Timers
Crouzet -Σειρά Μillenium 


Crouzet - Κατάλογος