Βιομηχανία Όργανα μέτρησης Πίεσης Όργανα μέτρησης Στάθμης Όργανα μέτρησης Ροής Όργανα Θερμοκρασίας Θέρμανση & Κλιματισμός Ρυθμιστές Στροφών Ομαλοί Εκκινητές Αποκεντρωμένοι Ρυθμιστές Καταγραφικά Μετρήσεις & Έλεγχος Όργανα Βαθμονόμησης Σύστημα water cut

   

Όργανα μετρήσεων όλων των ηλεκτρικών μεγεθών


 • Όργανα μέτρησης τάσης, ενέργειας και ισχύος

 • Συστήματα μετρήσεων πεδίου, Συσκευές έλεγχου καλωδίων  

 • Θερμόμετρα αντίστασης

 • Αμπεροτσιμπίδες

 • Ψηφιακά πολύμετρα

 • Αναλογικά πολύμετρα

 • Πρότυπα όργανα διακρίβωσης

 • Όργανα μέτρησης θερμοκρασίας


Όργανα ελέγχου εγκαταστάσεων • Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

 • Φορητά όργανα ελέγχου ηλεκτρικού εξοπλισμού

 • Έλεγχος ηλεκτρικών μηχανημάτων

 • Μέτρηση γείωσης, μόνωσης και χαμηλής αντίστασης

 • Εργαστηριακά όργανα πίνακα


Τροφοδοτικά


 • Τροφοδοτικά εργαστηρίων

 • Ηλεκτρονικά φορτίων

Λογισμικό για


 • Όργανα μετρήσεων

 • Όργανα ελέγχου

 • Τροφοδοτικά

 


GOSSEN METRAWATT - Catalog

Έλεγχος & Μετρήσεις σε βιομηχανικό περιβάλλον • Μετατροπείς Μέτρησης Θερμοκρασίας και DC μεγεθών  

 • Μετατροπείς μέτρησης υψηλών ρευμάτων

 • Μετατροπείς μέτρησης γωνίας περιστροφής και θέσης

 • Απομονωτές DC σημάτων, Μ/Σ απομόνωσης

 • Αναλογικοί και ψηφιακοί ενισχυτές απομόνωσης

 • Ενδεικτικά ορίων ανοίγματος και μονάδες ελέγχου βαλβίδων

 • Θερμοζεύγη , θερμόμετρα αντίστασης

 • Εξοπλισμός με αντιεκρηκτική πιστοποίηση


Διαχείριση Ενέργειας


 • Μετρητές Ενέργειας, Αθροιστές

 • Μέτρηση μεγέθους Ισχύος – Ενέργειας – Τάσης

 • Σύστημα ελέγχου ενέργειας – ECS

 • Συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου ενέργειας
GOSSEN METRAWATT - Catalog