Βιομηχανία Όργανα μέτρησης Πίεσης Όργανα μέτρησης Στάθμης Όργανα μέτρησης Ροής Όργανα  Θερμοκρασίας Θέρμανση & Κλιματισμός Ρυθμιστές Στροφών Ομαλοί Εκκινητές Αποκεντρωμένοι Ρυθμιστές Καταγραφικά Μετρήσεις & Έλεγχος Όργανα Βαθμονόμησης Σύστημα water cut

   

Kαταγραφικά


Πίνακα


Είσοδοι : Θερμοζεύγη όλων των τύπων

                ΡΤ 100, ΡΤ 50, JPT 100

                0/4-20mA

                ±10mV, 0-20mV, 0-50mV, ±1V,1-5V


Έξοδοι : Alarm

              Ρελέ


Επικοινωνία: RS 232, RS 485, Modbus.

Καταγραφή : με πένες ,Dot print

Διαστάσεις : 144*144mm


Φορητά


Ψυκτικών θαλάμων

Θερμοκρασία : -35…+50 C

Υγρασία : 0-100% RH
 


RKC Instruments 


Siemens