Βιομηχανία Όργανα μέτρησης Πίεσης Όργανα μέτρησης Στάθμης Όργανα μέτρησης Ροής Όργανα  Θερμοκρασίας Θέρμανση & Κλιματισμός Ρυθμιστές Στροφών Ομαλοί Εκκινητές Αποκεντρωμένοι Ρυθμιστές Καταγραφικά Μετρήσεις & Έλεγχος Όργανα Βαθμονόμησης Σύστημα water cut

   

Αποκεντρωμένοι Ρυθμιστές


  • Ισχύς  : 0,55 kW-7,5  kW, 380-480V

  • Προστασία ΙΡ 55, 66

  • Επικοινωνία Profibus

  • Ενιαίο σύστημα μετατροπέα συχνότητας και κινητήρα


Danfoss