Βιομηχανία Όργανα μέτρησης Πίεσης Όργανα μέτρησης Στάθμης Όργανα μέτρησης Ροής Όργανα  Θερμοκρασίας Θέρμανση & Κλιματισμός Ρυθμιστές Στροφών Ομαλοί Εκκινητές Αποκεντρωμένοι Ρυθμιστές Καταγραφικά Μετρήσεις & Έλεγχος Όργανα Βαθμονόμησης Σύστημα water cut

   

Ομαλοί Εκκινητές (Soft starters)  • Ισχύς  : 0… 800 kW,   200-690V

  • Ομαλή εκκίνηση

  • Ομαλό σταμάτημα

  • Προστασία ΙΡ 20,21

  • Έξοδος ρελέ, 4-20mA

  • Επικοινωνία RS 485,Profibus ,DeviceNet, Modbus RTU

  • LED’s  για ένδειξη καταστάσεων

  • Προστασία κινητήρα


Danfoss