Βιομηχανία Όργανα μέτρησης Πίεσης Όργανα μέτρησης Στάθμης Όργανα μέτρησης Ροής Όργανα Θερμοκρασίας Θέρμανση & Κλιματισμός Ρυθμιστές Στροφών Ομαλοί Εκκινητές Αποκεντρωμένοι Ρυθμιστές Καταγραφικά Μετρήσεις & Έλεγχος Όργανα Βαθμονόμησης Σύστημα water cut

   

Θέρμανση & Κλιματισμός


 • Θερμοστάτες χώρου

 • Θερμοστάτες με περίβλημα  

 • Ηλεκτρονικά προγραμματιζόμενοι θερμοστάτες

 • Θερμοστάτες και θερμόμετρα αποστάσεως

 • Θερμοστάτες αερίου

 • Θερμιδομετρητές

 • Συσκευές ελέγχου για τζάκια

 • Συσκευές κλιματισμού

 • Συσκευές / συστήματα για βιομηχανικές εφαρμογές

 • Ρύθμιση κλιματισμού χώρων

 • Συστήματα διαχείρισης για κεντρικές εγκαταστάσεις


IMIT

Johnson Controls - HVAC Products


Johnson Controls - Refrigeration Products