Βιομηχανία Όργανα μέτρησης Πίεσης Όργανα μέτρησης Στάθμης Όργανα μέτρησης Ροής Όργανα Θερμοκρασίας Θέρμανση & Κλιματισμός Ρυθμιστές Στροφών Ομαλοί Εκκινητές Αποκεντρωμένοι Ρυθμιστές Καταγραφικά Μετρήσεις & Έλεγχος Όργανα Βαθμονόμησης Σύστημα water cut

   

Διακόπτες Στάθμης


                Για υγρά και στερεά • Μαγνητικοί πλωτηροδιακόπτες

 • Περιστροφικοί

 • Δονητικοί

 • Χωρητικοί

 • Με υπερήχους

 • Με μικροκύματα

 • Τύποι για τον έλεγχο στάθμης διαχωρισμού υγρών

 • Πυκνότητα υλικού από 15g/l

 • Ιξώδες υγρού ως 10.000cPs

 • Πίεση λειτουργίας ως 315 bar

 • Θερμοκρασία λειτουργίας από - 270  ως + 400 °C

 • Σήματα εξόδου επαφές ρελέ ή ΡΝΡ ή πνευματικές

 • Τύποι για εφαρμογές σε βιομηχανίες τροφίμων

 • Αντιεκρηκτικοί τύποι


      


UWT
     


        Οριζόντιος                           Κάθετος                  Ηλεκτρονικός 


TRIMOD BESTA
                                        

   Οριζόντιος           Κάθετος        Περιστροφικός         VLS


Mobrey- Προιόντα


  

 


 


 


Hawk


 Siemens
 Riko      


 


ΑΤΜΙ - Υγρά

 ΑΤΜΙ - ΣτερεάATMI
Μετρητές Στάθμης


Για υγρά και στερεά


 • Με υπέρηχους

 • Με υδροστατική πίεση

 • Χωρητικοί

 • Με μικροκύματα

 • Ηλεκτρομηχανικοί

 • Με εκτόπιση υγρού

 • Δείκτες στάθμης μαγνητικοί

 • Περιοχή μέτρησης ως 70 μέτρα για στερεά και 100 μέτρα για υγρά

 • Σήματα εξόδου  4-20 mA,HART, RS-485  και επαφές ρελέ

 • Θερμοκρασία λειτουργίας ως + 400 °C

 • Πίεση λειτουργίας ως 500 bar

 • Τύποι για εφαρμογές σε βιομηχανίες τροφίμων

 • Αντιεκρηκτικοί τύποι


                       


       Ηλεκτρομηχανικός                 Ακουστικό Κύμα NEO ΠΡΟΪΟΝ !!!  Nivobob® NB 3000


UWTNOHKEN INC.
                                                        

       Υδροστατικός               Υπερύχων                      Radar                  Mαγνητικός              Mobrey - Προιόντα Υπερήχων


Mobrey - Υδροστατικός


Mobrey - Ηλεκτρομηχανικά συστήματα  

 


 


 


Hawk

Siemens