Βιομηχανία Όργανα μέτρησης Πίεσης Όργανα μέτρησης Στάθμης Όργανα μέτρησης Ροής Όργανα Θερμοκρασίας Θέρμανση & Κλιματισμός Ρυθμιστές Στροφών Ομαλοί Εκκινητές Αποκεντρωμένοι Ρυθμιστές Καταγραφικά Μετρήσεις & Έλεγχος Όργανα Βαθμονόμησης Σύστημα water cut

   

Mετρητές Πίεσης


Για υγρά, αέρια και ατμό


 • Τύποι για μέτρηση απόλυτης σχετικής πίεσης, διαφορικής πίεσης, ροής και στάθμης 

 • Περιοχή μέτρησης από 0-12,5mbar ως 0-400bar.

 • Σήματα εξόδου 4-20 mA,HART, Profibus

 • Ακρίβεια ως 0,05%

 • Ρύθμιση PID

 • Θερμοκρασία λειτουργίας ως + 150 °C

 • Για στατική πίεση ως 520 bar

 • Τύποι για εφαρμογές σε βιομηχανίες τροφίμων

 • Αντιεκρηκτικοί τύποι


 


Danfoss


 


Mobrey


 


Siemens
Διακόπτες Πίεσης


Για αέρα, λάδι, νερό


 • Βιομηχανικοί

 • Κλίμακα 0-400bar

 • Απλοί

 • Διπλοί (υψηλής / χαμηλής πίεσης)

 • Διαφορικοί

 • Προστασία : ΙΡ 30…67


Danfoss - Απλοί
 

Danfoss- ΔιπλοίDanfoss - Διαφορικοί