Συνεργασίες

   Αντιπρόσωποι SCHALLER AUTOMATION


Oil Mist Detectors


 TRIMOD BESTA


Πλωτηροδιακόπτες  και μετρητές στάθμης


 MOBREY


Μετρητές στάθμης ηλεκτρονικοί και μηχανικοί


 UWT


Διακόπτες  και συστήματα μέτρησης στάθμης


 NOHKEN


Διακόπτες  και συστήματα μέτρησης στάθμης


 DANTEC


Στροφόμετρα για turbocharger
IMITΌργανα ψύξης - θέρμανσης

FIMET -Watts IndustriesΜανόμετρα - Θερμόμετρα


 OPTEX


Οπτικά θερμόμετρα


 LUCIFER PARKER


Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες


 RKC Instrument


Ελεγκτές, Controller, Καταγραφικά


 RIKO


Πλωτηροδιακόπτες στάθμης
ATMI Πλωτηροδιακόπτες στάθμηςAQUA METRO


Μετρητές πετρελαίου, υδρομετρητές


 CROUZET


PLC, Σερβοκινητήρες, Μικροδιακόπτες
Εξουσιοδοτημένοι Διανομείς

SIEMENS


Μετρητές ροής, στάθμης
DANFOSS


Ρυθμιστές στροφών, ομαλοί εκκινητές, πρεσσοστάτες, θερμοστάτες, βαλβίδες


 GOSSEN METRAWATT


Όργανα μετρήσεων


 JOHNSON CONTROLS


Όργανα ψύξης - θέρμανσης
A.M.I.


Control panels


 B - METERS


ΥδρομετρητέςMARTEL CALIBRATORS 

Πρότυπα όργανα Βαθμονόμησης πίεσης, θερμοκρασίας, γεννήτριες σήματος κλπ.


HAWK

Διακόπτες  και συστήματα μέτρησης στάθμης

 CAPTOR -WEBERFlow switches,Flow sensors

 


ZELEN TECH INCWater in Oil Monitoring systems