Υπηρεσίες

   Service Oil Mist Detectors , Schaller Automation


Visatron VN 115/87, VN 116/87, VN 215/87, VN 115/93, VN 116/93, VN 215/93.
Service Danfoss Drives


Εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής Danfoss Drives,


Ρυθμιστές Στροφών (Frequency Converters) από  0,75 μέχρι 90 kW.


Ομαλοί Εκκινητές (Softstarters) από  0,75 μέχρι 300 kW. Ειδικές Κατασκευές


Κατασκευάζουμε κατόπιν παραγγελίας πλωτήρες στάθμης και πίνακες αυτοματισμού.


Επίσης στο εργαστήριο μας γίνεται έλεγχος και ρύθμιση πιεζοστατών , θερμοστατών και transmitters πίεσης και θερμοκρασίας .