Βιομηχανία Όργανα μέτρησης Πίεσης Όργανα μέτρησης Στάθμης Όργανα μέτρησης Ροής Όργανα  Θερμοκρασίας Θέρμανση & Κλιματισμός Ρυθμιστές Στροφών Ομαλοί Εκκινητές Αποκεντρωμένοι Ρυθμιστές Καταγραφικά Μετρήσεις & Έλεγχος Όργανα Βαθμονόμησης Σύστημα water cut

   
Πρότυπα Όργανα Βαθμονόμησης

 

 

 

 


Όργανα Βαθμονόμησης πολλαπλών λειτουργιών Όργανα υψηλής ακρίβειας για συνηθισμένες λειτουργίες με δυνατότητες βαθμονόμησης πίεσης, θερμοκρασίας, γεννήτριες σήματος κλπ.


Όργανα Βαθμονόμησης Θερμοκρασίας

 

Τα όργανα αυτά έχουν σχεδιαστεί για διάφορες κλίμακες θερμοκρασίας.


Όργανα Βαθμονόμησης Πίεσης

 

Τα όργανα αυτά προσφέρουν υψηλή ακρίβεια κατά τη μέτρηση της πίεσης.
Όργανα Βαθμονόμησης πάγκου εργασίας

 

Όργανα υψηλής απόδοσης, εύκολα στη χρήση τους. 


Ηλεκτρικά Όργανα Βαθμονόμησης

 

Όργανα τάσης και ρεύματος κατάλληλα για  πλήθος εφαρμογών μετρήσεων και ελέγχου.

 


Αντλίες Βαθμονόμησης

 

Έχουν σχεδιαστεί για να  χρησιμοποιηθούν σαν πηγές πίεσης και κενού για τη βαθμονόμηση.

 


Όργανα βαθμονόμησης

 

Τα όργανα αυτά συνδυάζουν την υψηλή ακρίβεια της ψηφιακής τεχνολογίας με την απλότητα της χρήσης των αναλογικών οργάνων.